Bilim Kurgu Denince Akla Gelen İlk İsim: Isaac Asimov

Ülkemizde birçok kişinin bilim kurguyla tanışmasına vesile olmuş, tüm dünyada bilim kurguya yön vermiş büyük üstat Asimov… Hayatının büyük bölümünü bilime adadı, 500’ün üstünde kitap yazdı. Bilimsel yazıları, bilim kurgu eserleri kadar çoktur ama o daha çok romancı yönüyle tanındı. Robert A. Heinlein ve Arthur C. Clarke ile birlikte “Üç Büyük” bilim kurgu yazarından biri olarak kabul edildi. Üç Robot Yasası, Psikotarih gibi kavramları dünyaya kazandırdı.

“Bilim kurgu kurtuluşumuz için hayati bir önem taşır, tabi eğer bir gün kurtulacaksak…”

Isaac Asimov

Kesin doğum tarihi bilinmeyen Asimov’un doğum tarihi resmi kayıtlarda 2 Ocak 1920 olarak gözükür. Rusya’da Smolensk yakınlarındaki bir kasabada Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir değirmeni işletiyordu ancak Asimov, ailesi ile birlikte üç yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Asimov küçük yaşlardan itibaren zekâsıyla yaşıtlarının önüne geçiyordu. Ailesi Asimov’un yaşını bir yaş büyüterek bir yıl erkenden onu okula gönderdi. Asimov henüz 19 yaşındayken Columbia Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu.

Üç Robot Yasası

Asimov, üniversitedeki ilk yıllarından itibaren fırsat buldukça kısa bilim kurgu öyküleri yazmaya başladı ancak öyküleri bilim kurgu dergileri tarafından geri çevriliyordu. Çünkü Asimov’un yazdığı öyküler dönemin işgalci, sinsi robot algısına uymuyordu. Onun robotları insana ve dünyaya daha felsefi yaklaşan düşünceli varlıklardı. Bir hikâyesinde üç robot yasasını kullandığından daha sonra bu yasaların hem kendi eserlerinde hem benzer bilim kurgu eserlerinde hem de bazı bilimsel araştırmalarda referans olarak kabul edileceğini düşünmemişti. Bu üç kural ilk kez Asimov’un Liar! öyküsünde geçer. Üç robot yasası ise şöyle:

  • Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz.
  • Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır.
  • Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir.

Bu yasalarla bir robotun bir insana zarar vermesi önlenmiş olmakla beraber bir insanın buyruğunun dışına çıkması da önlenmiş olur. Bu yasalar edebiyat dışında robot bilim çalışmalarını da etkilemiştir.

Asimov, 1941 yılında yayımlanan ve her 2049 yılda bir gece yaşanan bir gezegeni anlattığı Nightfall (Gecenin Gelişi) adlı öyküsüyle bir anda ünlendi. Bu öykü 1968’de Amerikan Bilim Kurgu Yazarları adlı kuruluş tarafından o zamana dek yazılmış en iyi kısa bilim kurgu öyküsü seçildi.


Vakıf, İmparatorluk ve Robot serileri

Birbirine organik bağlarlar bağlı olan bu üç farklı seri, büyük bir gelecek tarihinin parçalarıdırlar ve tamamlanmaları elli yılı aşmıştır. Asimov, yirmili yaşlarında Vakıf serisinin ilk üç kitabını yazmış ve yayınlamıştır. Bu üç kitap günümüzden binlerce hatta belki milyonlarca yıl sonrasında galaksiye yayılmış olan insanlığı anlatmaktadır. Tüm galaksiye yayılmış olan bir imparatorluk çökmekte ve bir grup bilim adamı bu çöküşü en az hasarla atlatacak bir plan yapmaktadır. Daha sonra seri bir köşede kalmış, Asimov başka konularda eserler kaleme almıştır. İmparatorluk serisi ise bu süreçte ortaya çıkar. Yavaş yavaş Robot serisi de ortaya çıkmaktadır. Robot ve İmparatorluk serileri gün geçtikçe bir noktada kesişmeye başlar. Aslında zaman olarak bakıldığında robotlar binlerce yıl önce yok edilmiş, artık birer efsane olmuşlardır. Yani iki seri aynı evrenin farklı zamanlarında sürer.

1982 yılına gelindiğinde Asimov Vakıf serisine geri döner ve seriye dört kitap daha ekler. Bu kitapların ikisinde Vakıf serüvenini sürdürürken ikisinde de Vakıf kurulmadan önce olan olayları anlatır. Böylece evren biraz daha genişlemiş olur.

1951’de Ben Robot’la başlayan evren 1993’te yayınlanan Vakıf İleri’yle son bulur. Aslında son bulmaz da Asimov’un ömrü bu kadarını yazmaya yeter. Bu evreni oluşturan kitapların okunma sırasıyla ilgili bile birçok tartışma yaşanmış, birbirinden farklı okuma listeleri oluşturulmuştur. Bazı eserlerinin bu evrene dahil edilip edilmeyeceği bile ayrı birer tartışma konusu olmuştur. Örneğin Sonu, Zamandan Kaçış, İşte Tanrılar gibi romanları kimi okurlar tarafından Vakıf evreninin bir parçası kabul edilir.

Aslında Asimov’un her kurgusal eserinin doğrudan olmasa bile diğer eserleriyle bir bağ içinde olduğu söylenebilir. Yayınlanmış ilk kitaplarından son kitaplarına kadar tüm eserlerine aynı hümanist-fütiristik bakış açısı hakimdir ve hepsi belli bir güdümle kaleme alınmıştır.


İnsanlık İçin Ölene Kadar Yazmak

“Eğer doktor altı dakikalık ömrüm kaldığını söyleseydi, biraz daha hızlı yazardım.”

Isaac Asimov

Tarihteki en üretken yazarlardan biriydi. Kurgu olmayan çok sayıda eserinin yanı sıra fantezi dalında da eserler kaleme almıştı. Kurgu ve kurgu dışı alanlarda 500’den fazla kitap yazdı. Üstelik kendisine hayranlarından gelen yaklaşık 90.000 mektup ve kartpostalı tek tek cevapladı. 

1983’te olduğu by-pass ameliyatındaki kan naklinde kendisine verilen enfekte kan nedeniyle AIDS’e yakalandı ve 6 Nisan 1992’de bu hastalık yüzünden öldü. AIDS’ten öldüğü gerçeği ölümünden on yıl sonra kamuoyuna açıklandı.

O hiç şüphesiz kalemiyle kendini ölümsüzleştirdi. Yazın dünyasına ve bilime ettiği hizmetlerle ölümüne kadar sürdürdüğü hümanist tutumunu da ispatlamış oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir